Home > News > Senior Activities > Now Showing: 大陸尋奇 [Rich Brocade China] & 人在囧途之泰囧 [Lost in Thailand]
Short documentary episode from 大陸尋奇 [Rich Brocade China], followed by feature film 人在囧途之泰囧 [Lost in Thailand].

Now Showing: 大陸尋奇 [Rich Brocade China] & 人在囧途之泰囧 [Lost in Thailand]

Short documentary episode from 大陸尋奇 [Rich Brocade China], followed by feature film 人在囧途之泰囧 [Lost in Thailand].

10:00AM ~ 2:00PM (Lunch will be served at noon.)

**Please check our Local Activities page for specific show dates.**

Rich Brocade China

Producer: Zhou Zhimin, Liu Jianliang

Host: Xiong Luyang

Genre: Travel & Society

Running Time (per episode): 60 minutes

Lost in Thailand

Director: Xu Zheng

Producers: Xu Zheng, Abe Kwong Man-wai, Chan Chi-leung

Screenwriters: Xu Zheng, Shu Huan, Ding Ding

Starring: Xu Zheng, Wang Baoqiang, Huang Bo, Fan Bingbing

Genre: Comedy, Adventure, Drama

Language: Mandarin, English, Thai

Running Time: 105 minutes