May 2017 Update

Read More »

May 2017 Update

Read More »

May 2017 Update

Read More »

May 2017 Update

Read More »

May 2017 Update

Read More »

May 2017 Update

Read More »

May 2017 Update

Read More »

May 2017 Update

Read More »

May 2017 Update

Read More »

May 2016 Project Hope School Visit Summary

Jilin 1 Project Completion Huinan County Qingyang Zhongyangpu Yu-Lang Hope Elementary School 1 Project Revisit Jiaohe City Xinnong Subdistrict Xingnong Yu-Lang Hope Elementary School Total: 1 Project Completion + 1 Project Revisit = 2 Schools Visited Read More »

May 2016 Update

Read More »

May 2016 Update

Read More »

November 2015 Project Hope School Visit Summary

Ningxia 6 Project Revisits Haiyuan County Xi’an Yu-Lang Hope Kindergarten Zhongwei City Yongkang Chengnong Yu-Lang Hope Elementary School Zhongwei City Yongkang Yanggou Yu-Lang Hope Elementary School Zhongning County Zhouta Yu-Lang Hope Elementary School Zhongning County Xinpu Yu-Lang Hope Elementary School Wuzhong City Litong District Gaozha Liqiao Yu-Lang Hope Elementary School ... Read More »

November 2015 Update

Read More »

November 2015 Update

Read More »

November 2015 Update

Read More »

November 2015 Update

Read More »

November 2015 Update

Read More »

November 2015 Update

Read More »

Now Showing: The World Heritages in China [中國世界遺產] & The Wonderful Wedding [大囍臨門]

Documentary segment from The World Heritages in China [中國世界遺產], followed by feature film The Wonderful Wedding [大囍臨門]. Read More »